Första sidan » Påföljder & Författningar

Påföljder

Verkställighet av dom

Domar som meddelats vid domstolarna ska registreras i ett domslutssystem. Därifrån skickas fängelsestraff och samhällspåföljder (samhällstjänst och ungdomsstraff) till rättsenheten vid Brottspåföljdsmyndighetens centrala förvaltningsenhet.

När rättsenheten har fastställt att en dom är verkställbar ska den sända en verkställighetsorder till utmätningsmannen på den dömdes hemort eller till en byrå för samhällspåföljder vid Brottspåföljdsmyndigheten (ungdomsstraff). Byrån för samhällspåföljder ska underrättas om unga som ska ställas under övervakning. Byrån ordnar övervakningen.

 
Publicerad 20.7.2015