Suomeksi - På svenska - In English

Brottspåföljdsmyndigheten

Brottspåföljdsmyndigheten

Första sidan » Aktuellt » Press­med­de­lan­den och ny­he­ter » 2017 » Ryssland och Finland undertecknade ett samarbetsprogram för brottspåföljdsområdet för åren 2017−2018

Ryssland och Finland undertecknade ett samarbetsprogram för brottspåföljdsområdet för åren 2017−2018

Publicerad 13.2.2017

Brottspåföljdsmyndigheten (Rise) och den ryska förvaltningen för verkställighet av straff (FSIN) har idag undertecknat ett nytt samarbetsprogram för åren 2017−2018. För Ryssland undertecknades avtalet av direktör Gennadij Kornienko. För Finlands del undertecknades avtalet av generaldirektör Esa Vesterbacka. Avtalet lyfter fram olika teman för gemensamma möten och samarbete.

Träning inför frigivning är ett tema som förenar Brottspåföljdsmyndigheten och FSIN. I både Finland och Ryssland utvecklas ständigt nya rutiner kring detta tema. Avsikten är att utbyta tankar och idéer om utvecklingsarbetet för frigivning.

Ett annat, större tema i programmet är byggandet av nya fängelser och planeringen av verksamheten i dem. Finländarna är särskilt intresserade av det största häktet i Europa för 4 000 fångar i Kolpino i S:t Petersburg. I Finland pågår byggprojekt för fängelser. I projekten planeras verksamheterna aktivt.

Ett nytt tema i programmet är att utveckla rehabiliteringsmetoder för ryskspråkiga personer som avtjänar sina fängelsestraff i Finland. För närvarande finns cirka 30 fångar med ryskt medborgarskap i finländska fängelser.

"Brottspåföljdsmyndigheten anser att det är viktigt att professionella samarbetsförhållanden upprätthålls på tjänstemannanivå med Ryssland. Brottspåföljdsmyndighetens önskan är att samarbetet ska fokusera på yrkesmässiga frågor. Vi har goda traditioner av en jämlik, genuin dialog som förhoppningsvis kommer att fortsätta", säger Esa Vesterbacka, generaldirektör för Brottspåföljdsmyndigheten.

Samarbetet med Ryssland bygger på ramavtalet mellan FSIN och Brottspåföljdsmyndigheten från 2011, som genomförs med tvååriga arbetsprogram. Det praktiska samarbetet utförs med studieresor och mindre expertseminarier. Varje besök omfattar besök i fängelser och byråer för samhällspåföljder.

Ytterligare information: generaldirektör Esa Vesterbacka, tfn 029 56 88400