Suomeksi - På svenska - In English

Brottspåföljdsmyndigheten

Brottspåföljdsmyndigheten

Första sidan » Aktuellt » Press­med­de­lan­den och ny­he­ter » 2017 » Det centraliserade fångvårdsväsendet i Finland fyller 150 år

Det centraliserade fångvårdsväsendet i Finland fyller 150 år

Publicerad 12.1.2017

Den första nationella tjänsten för fängelseinspektör inrättades i Finland 1867. Den 24 maj utsågs Adolf Grotenfelt till inspektör och senare verkade han även som den första överdirektören vid fångvårdsstyrelsen. I år kommer det att ha gått 150 år sedan detta, det vill säga det centraliserade fångvårdsväsendet i Finland firar jubileumsår.

På 1800-talet genomgick fångvårdsväsendet i Finland en kraftig reform. Under reformen fokuserade man i regel på lagstiftningen och byggnadsverksamheten. Anstaltsbeståndet moderniserades, eftersom anstalterna som var i bruk på 1860-talet härstammade från svenska tiden. I slutet av 1800-talet genomfördes en av de största grundläggande inventeringarna inom ett förvaltningsområde i Finland. Helsingfors fängelse som byggdes 1881 och fortfarande är i bruk är ett bra exempel på detta.

Finlands första fängelseinspektör Adolf Grotenfelt (1828–1892) var finländskt hovrättsråd. Under åren 1867–68 bekantade sig Grotenfelt med fångvårdsväsendena i Skandinavien, Ryssland, Tyskland, England, Frankrike, Belgien och Nederländerna. Utifrån sina observationer beredde han ett förslag för lantdagen 1872 till det hur fångvårdsväsendet i Finland bör ordnas. Följande år tillsattes en kommitté att bereda genomförandet av reformen. Som dess ordförande verkade Grotenfelt. Reformprogrammet som kommittén utarbetade godkändes på lantdagen 1877–78 och utifrån programmet inrättades organisationen för fångvårdsväsendet som stadfästes 1881. Grotenfelt arbetade som t.f. överdirektör vid fångvårdsstyrelsen från 1881 och ordinarie överdirektör åren 1888–1891. Han var även medlem i adeln på lantdagen 1863–1888 och försvarade flera liberala reformer.

Grotenfelts boksamling finns i förvar i Kriminologiska biblioteket i Dickursby. Under jubileumsåret kommer samlingen att ställas ut på biblioteket där allmänheten kan ta del av den.

I år firar Brottpåföljdsmyndigheten såväl Finlands 100-årsjubileum som 150-årsjubileum av det centraliserade fångvårdsväsendet i Finland. Vi ordnar bland annat personalevenemang och fester samt samlar in gamla fotografier från brottpåföljdsbranschen som vi bevarar och delar.

Till jubileumsårets ära är vårt första evenemang att öppna Brottpåföljdsmyndighetens videokanal Risevision på Youtube. Under 2017 delar vi videor som visar Brottpåföljdsmyndighetens arbete ur olika perspektiv. Det lönar sig att följa vårt konto. Vår första video berättar om fångvaktens arbete vid Kuopio fängelse.

Risevisio: https://www.youtube.com/channel/UCkQNvCaT-G3arKPmjcdaQKw

Fångvårdsväsendets historia: http://www.rikosseuraamus.fi/fi/index/rikosseuraamuslaitos/historiaa.html

Mer information: kommunikationschef Pilvi Isotalus, tfn 050 331 0067, pilvi.isotalus@om.fi